Mobiele Webwinkel

Het uiterlijk van uw mobiele webwinkel kunt u aanpassen onder: "Website uiterlijk > Website uiterlijk > Mobiele Webwinkel".

Hier kunt u zaken als tekstgrootte als ook tekstkleur specifiek voor uw mobiele webwinkel uiterlijk aanpassen.

Belangrijk: Bij de optie "Dropdown menu of categorieën als navigatie gebruiken" raden wij aan om Categorieën in stellen als optie omdat op deze manier uw categorieën overzichtelijk getoond worden in het mobiele dropdownmenu.

(2 beoordeling(en))
Dit artikel heeft me geholpen
Dit artikel heeft me niet geholpen

Reacties (0)