Kennisbank
Beslist versie 2 instellen

De Beslist feed is uitgebreid om aan de eisen van Beslist te voldoen.
Het is niet noodzakelijk om alles te koppelen zoals aangegeven in punt 3 t/m 7, dit is alleen van belang indien u hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

Wel zal ik alle stappen doorlopen indien u van alle functies gebruik wenst te maken.

1) Als eerste de standaard instellingen voor Beslist.
Via "Configuratie > Configuratie add-ons > Beslist feed" ziet u de instellingen terugkomen zoals aangegeven op de schermafbeelding.

a) Hier kunt u de Beslist trackingpixel ID invoeren.

b) Indien u standaard alle artikelen wilt laten tonen in de Beslist feed kunt u "alle artikelen standaard in de beslist feed tonen" op ja zetten. Hou er rekening mee dat de Beslist categorie altijd ingesteld moet worden bij de categorieen om de artikelen ook daadwerkelijk te tonen. Zie hiervoor punt 8.

c)
De instelling "Beslist attributen koppelen" wordt gebruikt om artikelopties en artikel kenmerken te koppelen zodat Beslist deze eigenschappen kan overnemen.
2) Indien u dit niet globaal wilt instellen voor al uw artikelen dan kunt u dit ook per artikel instellen door het desbetreffende artikel te wijzigen en vervolgens naar het tabje "Feeds" te gaan, hier staan dezelfde instelling als bij de globale add-on instellingen.
3)
Het is vanaf nu mogelijk om artikel kenmerken en artikelopties te koppelen aan Beslist attributen.
Het aanmaken van kenmerken kan via "Catalogus > Artikel kenmerken", dit wordt voornamelijk gebruikt voor eigenschappen van artikelen welke niet aan te passen zijn en vast staan voor elk artikel.
4) Het koppelen van deze kenmerken kan via "Catalogus > Categorieen en artikelen" hier zoekt u het artikel op, deze wijzigt u en dan vervolgens kunt u bij het tabje "Kenmerken" deze eigenschappen aan het artikel koppelen. Zie ook onderstaande screenshot.
5)
Hetzelfde geld voor Artikel opties, deze kunt u ook toekennen aan Beslist attributen.
Artikel opties vind u terug onder "Catalogus > Artikel opties", zie ook onderstaande screenshot
6) Na het aanmaken van de Artikel opties kunt u deze koppelen aan artikelen, dit doet u door een artikel te wijzigen en vervolgens bij het tabje "Artikel opties" deze te koppelen aan het artikel.

 

7) Het daadwerkelijk koppelen van deze attributen aan de Beslist feed doet u via "Configuratie > Configuratie add-ons > Beslist feed > Beslist attributen koppelen". Hier kunt u per onderdeel aangeven of het een Artikel optie is of een Artikel kenmerk welke u hieraan wilt koppelen, zie onderstaande screenshot.
8) Indien u dit gekoppeld heeft (of niet, indien u hier geen gebruik van maakt) dan moet u nog de Beslist categorie instellen
Dit doet u via "Catalogus > Categorieen en artikelen" hier wijzigt u de categorie waar het artikel daadwerkelijk in staat.
Hier gaat u naar het tabje "Feeds" en vervolgens stelt u hier de Beslist categorie in.
9) Om te bekijken of de feed nu is zoals u deze wenst te hebben dient u naar de volgende link te gaan: http://DOMEINNAAM.NL/addons/multifeed/feed.php?supplier=beslist

Vervang hier logischerwijs DOMEINNAAM.NL voor uw eigen domeinnaam. Deze link heeft u straks ook nodig voor het daadwerkelijk indienen bij Beslist. Zodra u dit allemaal heeft doorlopen kunt u de feed indienen in de Beslist.nl omgeving, voor de verdere afhandeling hiervan verwijzen wij u door naar Beslist zelf.

(1 beoordeling(en))
Dit artikel heeft me geholpen
Dit artikel heeft me niet geholpen

Reacties (0)